Nieuws

Feb 1, 2011
Category: General
Posted by: admin

Met plezier introduceren wij Dr. W.S. (Wanda) Kruijt als consultant binnen Innopass.

Wanda is een programma manager met een passie voor innovatie. Zij heeft 17 jaar ervaring in research en innovatie in een high-tech omgeving

Apr 2, 2010
Category: General
Posted by: admin

De Innopass website is gelanceerd.

Als de kersverse partners van het recent opgezette Innopass zien Martin van de Ven en Willem van Abkoude dit als een volgende stap om hun consultancy activiteit meer bekendheid te geven.

 

Quick scan

U voelt aan dat een innovatie traject niet lekker loopt, maar u kunt nog niet precies duiden wat de oorzaak is? U vraagt zich af of een nieuwe innovatie levensvatbaar is?

In zo’n geval kan Innopass een onafhankelijke Quick Scan uitvoeren. De scan fungeert als klankbord voor uw vragen. De focus kan zowel technisch, markttechnisch als organisatorisch van aard zijn.

 

In de Quick Scan interviewen wij een aantal relevante betrokkenen bij het innovatietraject. Wij evalueren daarbij onder andere de volgende aspecten:

- Begrip van de markt voor de innovatie

- Keuze van de positionering in de waardeketen

- Realisme en draagvlak voor het projectplan en budget

- Beschikbaarheid van netwerken met mogelijke klanten en toeleveranciers

 

Na afloop van de Quick Scan ontvangt u een korte rapportage met een mondelinge toelichting. Deze bevat onze observaties en een concreet advies over de maatregelen die u kunt nemen.

 

Wilt u meer weten over de Quick Scan, neem dan nu contact op.

Previous page: Innovatie realisatie  Next page: Workshops